Möten

Obs! På grund av rådande ömständigheter körs mötet på Internet via Skype, alltså det inte blir fysiska möten i ett tag framöver. Se nedan för vår Skype-adress

ALRO Bokhandel

Timmermansgatan 40

Södermalm, Stockholm

Mötet hålls på lördagar klockan 10.00 – 11.00.

Går bra att även delta genom Skype. Lägg till saapp.stockholm@gmail.com som kontakt 10-15 minuter innan möte.

Obs!: Vårt möte är ett slutet möte, vilket innebär att enbart de som lider av sexberoende är välkomna.